top of page
Ancre 1
INQUIRY.png

Ανάπτυξη προγράμματος υπολογιστικής σκέψης εκπαίδευσης εκπαιδευτικών

Το έργο Let'STEAM εκτελείται από τον Σεπτέμβριο του 2019 έως τον Αύγουστο του 2022 με φιλοδοξία νααυξήσει το ενδιαφέρον και την κατανόηση όλων των εκπαιδευτικών, ανεξάρτητα από το υπόβαθρο και την τεχνική τους πείρα και ικανότητες, σχετικά με τοδημιουργία νέου περιεχομένου και δραστηριοτήτων χρησιμοποιώντας πίνακες προγραμματισμού και πρακτικές κωδικοποίησης με δημιουργικό τρόπο

Αλγόριθμοι και πρακτικές κωδικοποίησηςμπορεί να είναι πολύ σημαντική για την προσέγγιση των προκλήσεων της τρέχουσας κοινωνίας μας. Πράγματι, η καλύτερη γνώση του περιβάλλοντος μας συνδέεται με τη διαθεσιμότητα και τη σύγκριση συνόλων δεδομένων που σχετίζονται με φυσικές, περιβαλλοντικές, χημικές ή οικοσυστημικές έννοιες, για παράδειγμα, και η συγκρότησή τους με χρήση αισθητήρων και προγραμματισμού είναι μια ισχυρή δραστηριότητα για τους μαθητές, που τους επιτρέπει να καταλαβαίνουνΘέματα STEAM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική, Τέχνες & Μαθηματικά).

Προκειμένου να επωφεληθείτε από όλες τις δυνατότητες που προσφέρουν οι προγραμματιζόμενοι πίνακες και η συλλογή δεδομένων, η εκπαίδευση Let's STEAM στοχεύει στη χρήση της εκμάθησης του προγραμματισμού ως εργαλείο διδασκαλίας,στην υπηρεσία της δημιουργικότητας και της περιέργειαςγια την επιστήμη πέρα από ένα μεμονωμένο εκπαιδευτικό θέμα. Προώθησημια ενεργή και διεπιστημονική παιδαγωγικήπου απευθύνεται στους μαθητές είναι επομένως ένα από τα θεμελιώδη στοιχεία της προσέγγισής μας. Επιπλέον, στο πλαίσιο της προώθησης τουπρακτικές επιστήμης των πολιτών, το Let's STEAM training θέλει να προσφέρει τη δυνατότητα χρήσης αυτών των πλακών και αισθητήρων προκειμένου να εμπλέξει τους μαθητές σε μια συμμετοχική επιστημονική προσέγγιση, αποτελώντας έτσι έναν αποτελεσματικό τρόπο παρακίνησης των μαθητών προς την επιστημονική και τεχνική μάθηση.

Παράλληλα, η εκπαίδευση Let's STEAM στοχεύει επίσης στην αντιμετώπιση μιας από τις σημαντικότερες προκλήσεις που σχετίζονται με την ανάπτυξη τεχνικών και τεχνολογικών δραστηριοτήτων στα σχολεία: τα θέματαηθική,συμπερίληψηκαιμετοχικό κεφάλαιο. Αν και έχουν μεγάλη σημασία, αυτά τα ζητήματα συνήθως δεν αντιμετωπίζονται επαρκώς στην εκπαίδευση ψηφιακής παιδείας, παρόλο που είναι μια πραγματική πρόκληση να τονωθεί το κίνητρο, το ενδιαφέρον και η περιέργεια των μαθητών για την επιστήμη, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις ανάγκες των μαθητών.

Αυτοί οι πολλαπλοί τεχνικοί και μη τεχνικοί στόχοι έχουν μεταφραστεί από τα μέλη της κοινοπραξίας μας κατά τη διάρκεια των τριών ετών του έργου, για να προσφέρουνευέλικτη και διεπιστημονική μεθοδολογίαυλοποιείται μέσω ενός πλήρους προγράμματος κατάρτισης αφιερωμένου στους δασκάλους, που υποστηρίζεται από προσαρμοσμένα εργαλεία προγραμματισμού, πίνακες και πλατφόρμες για τη διευκόλυνση της παιδαγωγικής τους ενσωμάτωσης στις τάξεις.

Ανακαλύψτε τα αποτελέσματά μας και εξερευνήστε το περιεχόμενό μας ελεύθερα! Αυτό το έργο χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License, η οποία επιτρέπει την απεριόριστη χρήση, διανομή και αναπαραγωγή σε οποιοδήποτε μέσο.Ας ξεκινήσει η περιπέτειά σας στο STEAM!

About

Χαρτογράφηση επιπτώσεων

Ανάλυση των αναγκών, των ενδιαφερόντων και των γνώσεων των εκπαιδευτικών σχετικά με την υπολογιστική σκέψη

Αναπαραγόμενο και επαναχρησιμοποιήσιμο ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση ψηφιακών ικανοτήτων

Αναπαραγόμενες μέθοδοι για χαρτογράφηση κρούσεων

βιβλίο μαθημάτων

Περιεχόμενο μάθησης για μάθηση βάσει διερεύνησης, προγραμματισμό και συμπεριληπτικό σχεδιασμό δραστηριοτήτων ενισχυμένων με τεχνολογία

Φύλλα δραστηριοτήτων, πρότυπα και eπαραδείγματα

Διαθέσιμο σε: Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Ολλανδικά, Ελληνικά και Ιταλικά

διαδικτυακή εκπαίδευση

Αποκλειστική ανοιχτή και ελεύθερα προσβάσιμη πλατφόρμα Moodle για παρακολούθηση της εκπαιδευτικής διαδρομής, ανακαλύψτε όλες τις ενότητες μας στο διαδίκτυο και κερδίστε ανοιχτά σήματα

Προγραμματισμός

Ξεκινήστε τον προγραμματισμό χρησιμοποιώντας την προσαρμοσμένη έκδοση του προγράμματος επεξεργασίας μπλοκ MakeCode. Χρησιμοποιήστε προγραμματισμό μπλοκ, πρόγραμμα επεξεργασίας Javascript ή Python για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε έναν πίνακα προγραμματισμού. Δημιουργήστε το δικό σας έργο, κάντε το πρόγραμμά σας να τρέχει και διασκεδάστε!

Results

Let's STEAM
justice    league

path845.png
Image de Yulia Matvienko
Our team
  • Blanc Icône Instagram
  • Blanc Twitter Icon
  • White Facebook Icon

Ακολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα

Contact us
Gallery
bottom of page